HUISKERK ZUTPHEN

 

Onze missie en visie zijn gebaseerd op Gods woord, de Bijbel.

* Matteüs 28:19-20 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.

* Mattheüs 22:37-39 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Huiskerk zijn
Passend in deze coronavirustijd is het om een huiskerk te planten en plaatselijk en in de buurt iets te betekenen en uit te stralen. Het begin is als een mosterdzaadje, in het vertrouwen op God dat wij mogen planten en begieten en Hij de groei geeft.

Onze huiskerk wil een plaats van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid bieden. Een plaats waar ieder een thuis zal vinden in de vorm van hoop, aanvaarding, liefde, bemoediging en pastorale zorg.

De huiskerk wil groeien in genade en kennis van Jezus Christus en als christelijke huiskerk, gericht zijn op: * de relatie met Jezus Christus * de relatie met elkaar * de relatie met de omgeving

Samenkomst 2 wekelijks zondags via ZOOM van 14:00 tot 16:00 in Zutphen, (14 & 28 feb,; 14 & 28 mrt; 11 & 25 apr 2021)
indien we na corona gebruik maken van een fysieke locatie wordt dat tijdig bekendgemaakt. We heten u graag van harte welkom, meld u even aan via de mail.

Voorganger : Gerrit Kemna
Telefoon: 0575-520862 /06 12787422
Email: GJAKemna@hotmail.com
Pastoraal teamlid: Mw. Marga Kemna

ANGOLA
ARGENTINIË
AUSTRALIA
BANGLADESH
BELGIË
BENIN
BURUNDI
CAMEROON
CANADA
CHILI
CHINA
COLOMBIË
CONGO
DENEMARKEN
DUITSLAND
EL SLAVADOR
FRANKRIJK
GHANA
GUAM
HONDURAS
IERLAND
INDIA
ITALIË
JAPAN
KENYA
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWIMYANMAR
MALAYSIA
MAURITIUS
MEXICO
MICRONESIA
MOZAMGIQUE
NIGERIA
NEDERLAND
NEW.ZEELAND
PAPUA.NEW.GUIINEA
PHILIPPINES
PORTUGAL
SINGAPORE
SOLOMON.ISLANDS
SPANJE
THAILAND
TOGO
UGANDA
UNITED.ARAB.EMIRATES
USA
VANUATU
VERENIGD.KONINKRIJK
ZAMBIA
ZIMBABWE
ZUID.AFRIKA
ZWEDEN
NOORWEGEN
ZWITSERLAND