Missie van de kerk
Het leven en delen van het Evangelie van Jezus

De kerk streeft ernaar die missie te vervullen door:

  1. Het bouwen van gezonde op Christus gerichte gemeenten, die veilige plaatsen zijn van aanbidding, vriendschap, geestelijke voeding en pastorale zorg.
  2. Het aanbieden van gezonde bijbels onderwijs, door middel van gemeenten, moderne media en persoonlijke betrokkenheid op relevante en betekenisvolle manieren, voor mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.
  3. Het in ons dagelijks leven doorgeven van Gods liefde aan een ieder, door het werk van de Heilige Geest.
  4. Het toerusten van mensen tot christelijke dienstbetoon door betrokkenheid bij het lenigen van noden in de gemeenschap, zodat het evangelie gekend, begrepen en ervaren kan worden.
  5. Het delen van het evangelie met de bredere christelijke gemeenschap in het besef dat we van elkaar kunnen leren en dat de liefde van Christus geen denominale grenzen kent.