Bestuur Stichting Grace Communion

Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens AVG

Baten en Lasten 2019

Decharge Raad van Toezicht Grace Communion 2019

Beleidsplan Grace Communion International

Bestuursleden en beloningsbeleid Grace Communion International

Organisatie Stichting Grace Communion International

Jaarverslag 2019 activiteiten Grace Communion Nederland en Vlaanderen

Jaarverslag 2020 activiteiten Grace Communion Nederland en Vlaanderen