De Diamant
 

Het gaat van hand tot hand, van land naar land,
de vondst en de winning van de diamant.
Met menselijk zweet, graafwerk en machinegeweld,
heeft men hem opgediept voor weinig geld.

In een rivierbedding van aarde ontdaan en gezeefd,  
getransporteerd, naar verder sortering gestreefd.  
Wetenschappelijk beoordeeld, bekeken, bekritiseerd,  
wordt het gekaveld op grootte en kleur geselecteerd.

Zo gesorteerd, geclassificeerd op zijn waarde geschat,
bekeken in licht, de juiste hoek, geeft hij je wat.
Tot een verbetering, verdere verandering belooft,
wordt hij uiteindelijk, met overleg geveld gekloofd.

Urenlang schuurt men de vorm, waarnaar de facettering kan beginnen.
Gezegd zeker één week werk, om één facet slechts te gewinnen.
Kwaliteit, gekristalliseerd, symmetrie, proportie de garantie.
de glans, lichtbreking vuur en kleurenspel zijn  briljantie.

De adelstand, filmsterren, de rijken of hun gemalen,
de mensheid wil wel voor de diamant betalen.
Mystiek, magisch, het geloof of welke oorsprong.
De Diamant die zelfs het geld bedong.

Er zijn in de geschiedenis, zelfs mensen onthoofd,
voor eigen verheerlijking werd de diamant geroofd.
In India of Afrika waar men hem ook vond op aarde,
de diamant heeft met zijn oorkonde de grootste waarde.