Men zegt

De schoen die je past, die trek je aan.
verandering, kan dan ontstaan,
Om beter door het leven te blijven gaan.
met liefde en respect voortaan.

Oorlog en verdriet dat is geen streven,
dat doet de gehele wereld beven.
Waar is het respect, de hulp de liefde gebleven?
De slogan van mens durft te leven.

Wie, wat, waar en wanneer,doet niets ter zaken,
het bloed, de brand het willen raken!
Het troosteloze, misselijke gevoel doet je braken,
komt ooit de tijd dat dit zal staken?

De donkere wolken die zijn ontstaan,
drijven voorbij, blijven niet stil staan.
Als de lach komt verdwijnt de traan,
dan kun je weer met elkander verder gaan

Geloof in jezelf, in liefde voor elkaar,
In 't welslagen van,elk vredelievend gebaar.
Geloof in de goedheid de kracht,
een bron van geluk in 't jaar dat ons wacht.