Theo

Hoe beschrijf je deze man, die wel van wanten weet,
't leven, weet hij alles van werd hem weleens te heet.
Doorkruist heeft hij het goed en kwaad
in vreugde en verdriet, in woord en daad.
Vaak was hert niet naar zijn zin, ook dat ging voorbij,
spanning al in 't begin, van woelig jaar getij.

Een activist raakt niet gauw verveeld,
in alles wat het leven hem biedt.
Zijn ijdelheid graag gestreeld,
zijn patroon, zijn ik, toont hij niet.
In 't verborgene, zit zijn ware aard,.
Verhult hij zich om niet gekwetst te zijn.
Het geheim, dat hij zuinig bewaard,
zijn hoop, verlangen, vreugde en pijn.

In onrust of rust, na vele jaren bouwen,
staat hij steeds klaar met helpend hand.
Schenkt menigeen hoop en vertrouwen,
dat sterkt hem, in zijn vriendschapsband.
Optimistisch slaat hij zich door het leven heen.
Vindt spanning, sensatie, in 't flonkerend edelsteen.
't Geloof in zichzelf, maakt het voor elkaar.
Theo de vriend, als nodig is, staat hij daar.