Beluchter tapkraan

                      De meest bekende beluchter tapkraan is de zogenaamde wasmachine kraan. Met de zwarte knop met de blauwe punt in het midden. Ook zijn er veel verchroomde beluchter tapkranen met een kruk of een speciale sleutel voor het bedienen van de kraan. Meestal een buiten kraan op de gevel. Een tapkraan op de buitenmuur dient altijd beveiligd te worden binnen met een stopkraan met aftapgelegenheid.

Zie foto's verderop!

                  Wat is een beluchter kraan en waarvoor wordt deze gebruikt? In het messing kraanhuis is een speciale constructie gemonteerd vanaf de fabriek. Dit is een klepje wat door een klein licht werkend veertje wordt dicht gehouden. Daarom is het belangrijk voor de goede en veilige werking van het beluchtingklepje dat de kraan altijd rechtop gemonteerd wordt. Dit klepje is dus gesloten zowel bij het water tappen als bij een gesloten tapkraan. Als er een slang aan de tapkraan aangesloten is voor de tuin, auto of wasmachine is de drinkwater leiding in huis beveiligd tegen terugstromen van vervuild water. De gemeente eist namelijk dat er een voorziening getroffen is dat het terugstromen van vervuild water naar de gemeentelijke dienstleiding in de straat niet kan plaats vinden. Als de hoofdleiding in de wijk door werkzaamheden of een breuk helemaal leeg loopt ontstaat er een onderdruk in de hoofdleiding. Deze onderdruk verplaatst zich naar alle water leidingen in de aangesloten huizen. Deze onderdruk zorgt er dan voor dat er aan de waterleiding tot aan de tapkraan wordt gezogen. Hierdoor wordt het klepje open gezogen en wordt de verbinding met de aangesloten slang als het ware verbroken.

                  Daarom moet de beluchter wasmachine altijd minstens 30 centimeter hoger gemonteerd worden dan de wasmachine en goed rechtop. Dit weten heel weinig mensen! Als zoals boven omschreven een leiding breuk ontstaat in de hoofdleiding kan er nooit vervuild water aangezogen worden omdat het vervuilde water (waswater) altijd voldoende lager staat dan de kraan. Hier is een bepaald vacuŁm voor nodig maar het klepje opent eerder en daardoor valt de zuigkracht op de slang weg. De waterleiding direct na de watermeter is altijd beveiligd door een keerklep zodat het zeker veilig is. De inspectie van de gemeente heeft ons in een lang verleden verteld om deze keerkleppen bij onze werkzaamheden niet te vervangen, zodat zij een goed beeld konden krijgen van de kwaliteit van deze keerkleppen.

                  De beluchter kraan dient dus altijd meer dan 30 centimeter hoger gemonteerd worden dan het te beveiligen machine/apparaat. Bijna niemand weet dit en doet dit. Buiten op de voorgevel worden vaak geen beluchte veiligheidkranen gemonteerd en ook vaak te laag. Maar er zijn ook beluchte kranen met een ingebouwde keerklep. Deze kranen zijn speciaal ontwikkeld voor het aansluiten van een vaatwasser omdat de aansluitkraan altijd lager zit dan het apparaat. Ook dient een vaatwasser altijd met keerklep beveiligde kraan aangesloten te worden. De wet eist bij dit toestel een zwaardere beveiliging. Ook bij een tapkraan voor het vullen van de CV installatie moet een keerklep gemonteerd worden.

                  Maar als men een goed beveiligde kraan met keerklep monteert buiten op de gevel, krijgt men problemen in de winter om de leiding af te tappen. Aftappen van een te bevriezen waterleiding gaat als volgt. Stopkraan binnen helemaal dichtdraaien, buiten kraan geheel open draaien, nu aftapper binnen bij stopkraan open draaien en de leiding helemaal aftappen. Eventueel kan men van buiten door de leiding blazen om zeker te zijn dat het leidingwater er geheel uit is. Nu kan de leiding wel bevriezen maar niet kapot vriezen omdat er geen of weinig water in aanwezig is. Het water wat eventueel nog aanwezig is kan nu meer dan voldoende uitzetten en kan zodoende geen kracht op de leiding uitoefenen. Water heeft de natuurkundige eigenschap dat het bij vier graden celcius zijn grootste dichtheid heeft. Bij afkoelen zet het water uit en ontwikkeld bij een geheel gevulde leiding een heel grote druk waardoor de leiding barst of er gaat een niet goed gesoldeerde fitting stuk.

Dit is een tapkraan zonder beluchting met kruk, kan allen binnen gebruikt worden. Boven een wastafel op de zolder of slaapkamer met een perlator of straalbreker. Buiten altijd een beluchte kraan monteren en zo hoog mogelijk.

Foto 1 Foto 2  Foto 3 Foto 4

                      Foto 1 t/m 4 zijn de boven beschreven wasmachine kranen. Ze zien er van buiten praktisch hetzelfde uit. Alleen bij foto 1 de bovenste kraan en bij foto 3 de rechtse kan men een iets langer huis waarnemen. Dit is nodig om de keerklep te kunnen monteren. Op foto 2 en 3 kan men duidelijk de ingebouwde keerklep zien. Dit is de rechtse kraan. Duidelijk zichtbaar is de groen en witte kunststof keerklep.

Foto 5  Foto 6   

              Foto 5 en 6 zijn heel veilige stopkranen. Aansluitmaat 15 en 22 mm knel verbinding. Stopkranen met ingebouwde keerklep en dubbele controle voor de goede werking. Slim is om er twee aftappers in te monteren, een voor en een na de keerklep, waardoor altijd direct een goede controle kan plaats vinden.  Worden door de waterleiding controleurs/inspecteurs steeds meer vereist. Wij hebben er al verscheidene gemonteerd, hebben ook alle type en maten bij ons. Kiwa gekeurd, type EA is dus een vrij zware beveiliging.

Foto 7 Foto 8

            Foto 7 en 8 zijn los in de leiding te monteren keerklep met ook een dubbele controle. Technisch gezien dezelfde klasse van beveiliging. Aansluiting met soldeer koppelingen. Niet solderen met het messing huis gemonteerd. Altijd na afkoeling monteren, binnenwerk in messing huis is van kunststof.

Foto 9 Foto 10

                      Foto 9 en 10 zijn ook los in leiding te monteren echter zonder controle/aftappunt. Zijn wel als controleerbare keerklep te koop. De beveiliging is een klasse minder als de keerkleppen 5 t/m 8. Hebben dezelfde klasse in beveiliging als de ingebouwde keerklep in de wasmachine kraan. Wordt ook vaak in combinatie met een beluchte kraan gemonteerd.

Foto 11 Foto 12

          Foto 11 en 12 zijn gangbare tapkranen met een beluchting als veiligheid. Als deze tapkraan als wasmachine aansluiting wordt gebruikt moet deze minstens 30 centimeter hoger dan de wasmachine en rechtop worden gemonteerd. Mag niet gebruikt worden voor het aansluiten van een vaatwasser of het vullen van de CV installatie. Echter wel weer in combinatie met keerklep foto 9 en 10. Worden vaak in veel situaties gemonteerd en gebruikt. 

 Zie ook de pagina Technische begrippen.

  © 2004 GTD Eindhoven - HOME