Defect elektra en gas

 

Onderstaande tekst stond in het Eindhovens Dagblad d.d. 03-01-2008.

          Minister: "geisers zonder afvoer moeten versneld worden vervangen".

          "Den Haag. Ongeveer 12 procent van de woningen heeft een ernstig defect aan de gas- of elektrische installatie. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Ella Vogelaar voor Wonen. De bewindsvrouw vindt dat geisers zonder luchtafvoer en andere open verbrandingstoestellen die koolmonoxidevergiftiging kunnen veroorzaken, niet meer geplaatst moeten worden. Waar zulke apparaten wel zitten, moeten ze versneld worden vervangen.

          Naast geisers zonder afvoer vormen ook gaskachels en verouderde cv-ketels een probleem. Uit het onderzoek blijkt wel dat woningen minder gevoelig zijn geworden voor geluidshinder en minder problemen hebben met vocht en schimmels. Ook zijn huizen milieuvriendelijker geworden. Energiebesparende maatregelen mogen alleen niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit in woningen, vindt de bewindsvrouw.

          Toch zorgen veel milieuvriendelijke mechanische ventilatiesystemen voor problemen. In 30 tot 65 procent van de nieuwbouwwoningen met zo'n systeem wordt de lucht te slecht ververst, aldus het onderzoek. Vaak is het systeem verkeerd geļnstalleerd, of zetten mensen het apparaat op halve stand om(dat) zij last hebben van het geluid. Vogelaar wil daarom vastleggen hoeveel herrie mechanische ventilatiesystemen maximaal mogen voortbrengen. De bewindsvrouw vindt dat bouwbedrijven de voorschriften over gezondheid en energiezuinigheid beter moeten naleven".

Opmerkingen:  geisers zonder "luchtafvoer" Er zijn geen geisers met luchtafvoer. Schone en juist afgestelde geisers produceren, CO2, N2 en H2O. Zij bedoelen met "luchtafvoer" afvoer van verbrandingsgassen, is wel even iets heel anders. Zijn wij de enige die dit weten of zijn er meerdere?

niet meer geplaatst "moeten" worden zien wij graag als niet meer geplaatst  mogen  worden.

"Gaskachels" kunnen een probleem vormen maar dat hoeft absoluut niet. Vanaf '86 moeten deze open toestellen een TTB beveiliging hebben. Ook oude gaskachels kunnen wij voorzien van zo'n beveiliging. Verder vinden wij dat als een gaskachel en de schoorsteen/afvoer jaarlijks door een erkend vakman wordt gecontroleerd er helemaal geen problemen hoeven te ontstaan. Er zijn nog honderdduizenden  gaskachels in Nederland in gebruik en voldoen prima. Lokale verwarming is niks mis mee. Wel op tijd laten controleren. Wij controleren er honderden per jaar en geven gratis een goed stookadvies. Ook controleren wij de belasting en wij meten de rookgassen. Deze rookgasanalyse is zeer betrouwbaar en wij geven hier ook een afschrift van af onder ervaring, vakmanschap en garantie.

          Wij als erkend installateur weten het al jaren dat deze geisers niet voldoen aan de eisen van veiligheid. Deze keuken geisers hebben bovendien totaal geen comfort. Wij komen ook veel levensgevaarlijke situaties tegen, schrijven hier al jaren over. Naar het schijnt tegen dovemans oren!

Zie hierover onze pagina's:   Gaskachels, Denkvlam, TTB en drie stuk  Geisers.

© 2004 GTD Eindhoven - HOME