Denkvlam

 

                                   

                      Denkvlam. Weer iets nieuws? Welnee, bestaat al jaren. Dit schrijven gaat over keukengeisers. Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over kleine keukengeisers zonder afvoerleiding naar buiten in het juiste uitmonding gebied. Let maar eens op als men een afvoerloze keukengeiser ziet. Op de mantel aan de voorkant staat geiser met Atmosfeerbeveiliging of Denkvlam.  Deze toestellen zijn op een zeer speciale manier beveiligd. Daarom mogen deze toestellen nooit gemonteerd worden met een afvoerleiding. Ondanks het feit dat sommige "slimmerikken" zeggen beter een geiser met slechte afvoer dan een geiser zonder afvoer.

 

                      Wij gaan dit proberen uit te leggen. Als gevolg van het grote aantal ongevallen met onbeveiligde keukengeisers, heeft men al in de jaren '70 gewerkt aan de ontwikkeling van een beveiliging die het toestel uit laat gaan als door slechte ventilatie een onveilige situatie ontstaat. En dat heeft geleid tot de Atmosfeerbeveiliging die sinds 30 jaar onderdeel uitmaakt van de afvoerloze keukengeiser. De werking is globaal als volgt. Als de verbrandingsgassen van de geiser niet goed afgevoerd worden door de ventilatie van de keuken, ontstaat er bovenin de keuken als het ware een deken van (warme) verbrandingsgassen, die naarmate het toestel langer in bedrijf is steeds dikker wordt. Zodra de onderzijde het niveau van de geiser heeft bereikt en er dus een onveilige situatie dreigt zal de waakvlam gaan afblazen. De waakvlam krijgt als het ware te weinig zuurstof en gaat proberen elders zuurstof te halen. Hierdoor wordt het thermokoppel niet meer voldoende bekrachtigd en zal het toestel worden uitgeschakeld. Omdat een dergelijke beveiliging constructief deel uitmaakt van de brander is het onwerkzaam maken van deze beveiliging een stuk moeilijker. Al is de afvoerloze keukengeiser een product dat niet meer van deze tijd is en er af en toe toch ongevallen mee gebeuren is het toch aanmerkelijk veiliger dan een keukengeiser met een slechte of verkeerde afvoer. De ongevallen die met afvoerloze geisers gebeuren, en dat zijn er helaas ook veel, zijn meestal het gevolg van geen of gebrekkig onderhoud.

 

                  Het aansluiten van een afvoerloze geiser op een afvoersysteem. Het komt wel eens voor dat mensen met een afvoerloze keukengeiser toch een afvoer op dit toestel willen aanbrengen. Bijvoorbeeld omdat men het zat is om jaarlijks het plafond van de keuken te witten. Sommige "installateurs" bieden hiervoor de benodigde faciliteiten. Het verdeelkapje boven de warmtewisselaar wordt dan verwijderd waarna er een trekonderbreker en een afvoersysteem wordt aangebracht. De bezwaren in het algemeen hiertegen zijn dat er geen beveiliging is die ingrijpt als de verbrandingsgassen niet goed worden geventileerd/afgevoerd. De aanwezige atmosfeerbeveiliging is daartoe niet of slecht in staat, omdat de verbrandingsgassen zich nu niet als een deken verspreiden over de bovenzijde van de keuken maar bij wind op de gevel met geweld naar beneden worden geblazen. Het gevolg is dat wel koolmonoxide wordt gevormd, maar dat de atmosfeerbeveiliging niet (tijdig) in kan grijpen. Koolmonoxide ontstaat als de verbrandingsgassen opnieuw worden aangezogen door de geiser. Dan verbrand CO 2 (kooldioxide) naar CO (koolmonoxide). En u raadt het al, als men de uitmonding naar de gevel of dakdoorvoer heeft gebracht, is een matig veilig toestel veranderd in een levensgevaarlijk apparaat.

 

                  Conclusie: dit zo overziend kan de conclusie voor de monteur/installateur niet anders zijn dan dat hij zich verre houdt van het in de gevel laten uitmonden van de afvoerleidingen van deze toestellen. Of meer algemeen: van het laten uitmonden van deze toestellen in het 'verboden' gebied. En de gevolgen zijn duidelijk voor degene die door het onwerkzaam maken van een afvoerbeveiliging een ernstig vergiftigingsongeval veroorzaakt.      

 

          Met dank aan de redactie van Kiwa Gastec Technology en Ing. Ton Venhorst, eindredacteur Kiwa Gastec.

                                            Klik op de foto's.

 

 

                      Opmerking: op bovenstaande foto's door ons gemaakt is duidelijk te zien dat er van alles mis en verkeerd aan is. Onze beschrijving over de keukengeiser (deze pagina) met denkvlam is hier op van toepassing. Deze geiser is er een met denkvlam. Dus mag nooit met afvoer gemonteerd worden. Ook de uitmonding is op het platte dak van de bijkeuken. Totaal verkeerd en in het verkeerde en verboden uitmonding gebied. De aansluitmaat van de trekonderbreker is 90 mm. De afvoerleiding is 80 mm. Gewoon een samenraapsel van onderdelen en materialen. Ook dit toestel is jaren zeer slecht onderhouden geweest. Is gemonteerd door een monteur die er totaal geen verstand van had en misschien nu ook nog niet. Is onveilig en kan zeer gevaarlijk zijn. Mag gewoon niks kosten! Wij gaan steeds meer van deze verkeerde en onveilige montages vastleggen en over schrijven.

Onderhoud is vooruitzien 

Website Resolutie 1024 x 768          2004 GTD Eindhoven - Home