Warm water

                  Draai uw warmwaterkraan open, en wat krijgt u: koud water! Het warme water moet eerst nog de weg tussen warm water toestel en kraan afleggen. Hoe groter de afstand en hoe dikker de buis, hoe meer water er verloren gaat. Neem eens de proef op de som en zet een emmer onder de kraan. Doe de kraan dicht als het water warm wordt. Hoeveel liter zit er in uw emmer? Dezelfde hoeveelheid zit nu als warm water in uw leiding.
Staat u op het punt een nieuw warmwatertoestel aan te schaffen, uw huis te verbouwen of gaat u zelfs een heel nieuw huis bouwen? Dan is dit ht moment om de leidingen tussen het warmwatertoestel en de kraan in keuken en badkamer aan te passen. Optimale leidingen zijn kort en dun, en bevatten daardoor minder water. Hierdoor heeft u altijd snel warm water uit de kraan, en kunt u tot 13% besparen op het energiegebruik voor warm water. De wachttijd bij optimale leidingen is maximaal 30 seconden.

                                         Enkele tips:

        Warm water en het milieu                                                                                                                 

          Verwarmen van water kost energie. Hiervoor wordt meestal aardgas of elektriciteit gebruikt. Aardgas is een fossiele brandstof. Ook voorde elektriciteitsopwekking worden voornamelijk fossiele brandstoffen gebruikt. Hierbij gaat 45-60% van de energie verloren als restwarmte. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komen kooldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide vrij. De uitstoot van kooldioxide is de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect. De uitstoot van stikstofoxiden draagt bij aan verzuring en vermesting van het milieu. Op zomerse dagen draagt het bij aan het ontstaan van fotochemische smog. Het versterkte broeikaseffect, de verzuring en vermesting van het milieu en fotochemische smog zijn onder andere schadelijk voor planten en dieren. Om het milieu zo veel mogelijk te ontzien is het dan ook van belang het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te beperken.
Voor al onze berekeningen is de hoeveelheid elektriciteit die gebruikt wordt voor het verwarmen van water, omgezet in 'aardgas equivalenten', de hoeveelheid aardgas die nodig is voor het opwekken van de betreffende hoeveelheid elektriciteit.
Jaarlijks heeft een gemiddeld Nederlands huishouden 375 kubieke meter (m3) aardgas nodig voor warm water in de keuken en de badkamer. Dit is 19% van het totale gasverbruik. Hoe minder energie u nodig heeft om water te verwarmen, hoe minder milieuvervuiling.

        Korte leidingen
          De beste plaats voor een warmwatertoestel is zo dicht mogelijk bij de plekken waar het warm water nodig is: de keuken en de badkamer. De leidingen blijven dan zo kort mogelijk. Een warmwatertoestel wordt vaak zonder na te denken op zolder geplaatst. Moderne, compacte toestellen kunnen echter vaak in een (bij)keuken, badkamer of halkast geplaatst worden. Er zijn dan wel extra voorzieningen zoals een rookgasafvoer nodig. Bij een zonneboiler met zonnecollectoren op het dak, moet het toestel niet te ver van de zonnecollector staan. De verdieping net boven de keuken is dan vaak een betere optie dan in de bijkeuken of de hal.

          Als daarnaast leidingen met een zo'n klein mogelijke diameter worden gebruikt, spreken we van optimale leidingen. Korte leidingen met een kleine diameter bevatten minder water. Zo krijgt u sneller warm water uit de kraan, en blijft er minder warm water achter in de leiding. Er gaat dus minder water en energie verloren.
Gangbaar zijn leidingen met een binnendiameter van 13 mm, maar voor de keuken is een binnendiameter van 10 mm voldoende. In overleg met de installateur kan voor een binnendiameter van 8 mm worden gekozen. Er moet dan wel gekeken worden of de stromingsdruk niet te laag wordt. Heeft u in de badkamer een ligbad, dan is een leiding van 13 mm nodig, maar heeft u alleen een douche met een waterbesparende douchekop, dan is een (directe, onvertakte) leiding van 10 mm voldoende.
Bij vertakte leidingen wordt tussen het warmwatertoestel en de eerste vertakking een leiding van 13 mm binnendiameter aanbevolen.

          Gebruik van directe, onvertakte leidingen. Optimale leidingen zijn niet altijd te realiseren. In dat geval kan het gebruik van afzonderlijke, onvertakte leidingen naar keuken of badkamer een oplossing zijn. De lengte van een afzonderlijke leiding is meestal korter. De binnendiameter van de leiding naar de keuken kan kleiner zijn (8-10 mm binnendiameter) dan die naar de badkamer (10-13 mm). Zo kunt u ook een kortere leidingwachttijd realiseren.

    Energie- en waterbesparing door optimale leidingen
          De kosten van het aanbrengen van een installatie met optimale leidingen zijn sterk afhankelijk van de situatie. In de nieuwbouw zijn de materiaalkosten van korte leidingen uiteraard lager dan de kosten van lange leidingen, maar kan het duurder zijn om het warmwatertoestel bij de keuken of douche te laten plaatsen vanwege de extra voorzieningen zoals een rookgasafvoer. Optimale leidingen kunnen een gemiddeld huishouden maximaal 50 m3 gas en 10 m3 water per jaar besparen. Dat is tot 17 aan aardgas en 14 aan water.

     Voorbeeldsituaties

  1. U heeft het warmwatertoestel op zolder staan. De warm waterleiding gaat met 7 meter leidinglengte (13 mm inwendig) naar de badkamer en gaat dan met 5 meter leidinglengte (10 mm inwendig) naar de keuken. De leidingwachttijd is 29 seconden.
  2. U verbetert de wachttijd met een afzonderlijke leiding. Het warmwatertoestel staat nog steeds op zolder. De warm waterleiding gaat met 7 meter leidinglengte (13 mm inwendig) naar de badkamer. Een afzonderlijke leiding van 7 meter lengte (10 mm inwendig) gaat naar de keuken. De wachttijd wordt dan 20 seconden.
  3. U verbetert de wachttijd door het warmwatertoestel te verplaatsen. Het toestel staat nu op de verdieping boven de keuken of in de bijkeuken. De leiding naar de keukenkraan is nu minder dan 5 meter lang (inwendige diameter 10 mm). De wachttijd wordt 9 seconden.

     Circulatieleidingen of een keukenboiler
          Zijn bovenstaande verbeteringen niet mogelijk en duurt het te lang voor er warm water uit de keukenkraan stroomt, dan kan een keukenboilertje de oplossing zijn. Ook een andere verbetering zijn gesoleerde circulatieleidingen. In die leidingen wordt water uit een gasgestookte boiler of cv- (zonne)boiler rondgepompt met een klein elektrisch pompje bij het warmwatertoestel. Zo blijft het water in de leidingen voortdurend warm. Dit systeem is niet geschikt bij een elektrische boiler omdat het op temperatuur houden van water met elektriciteit te veel energie kost. Zie voor meer informatie en energie besparing de pagina thermostatisch mengventiel.

2004 GTD Eindhoven - HOME