Mac waarden

          Open toestellen dienen volgens de voorschriften “opstellingsruimte en stookruimtes” te voldoen aan de MAC – waarden. Dit zijn dus de waarden die gesteld worden aan de lucht in een leef- en werkomgeving. Vooral in ruimten waar gewerkt wordt is het zeer belangrijk omdat ons lichaam dan veel zuurstof nodig heeft bij lichamelijke inspanning.  

Maximaal 

      Aanvaarde   

                Concentratie                                                                                                            

De MAC – waardenlijst geldt voor de ARBO wet.                                                                                                   De maximum toelaatbare concentratie bedraagt op dit moment voor:

               CO =  25  PPM  = (0,0025 %)        CO2 = 5000 PPM  = (0,5 %)

          Door onvolledige verbranding ontstaat koolmonoxide (CO). In de lucht die wordt ingeademd zit o.a. 21% O2  (zuurstof). Ademen wij gelijktijdig koolmonoxide in, dan neemt ons bloed zo’n 300 maal liever CO op dan O2.  CO is zeer giftig (toxisch) en werkt is ons bloed cumulatief, dat wil zeggen dat het “opbouwt”en moeilijk afbreekt. Vandaar dat de gestelde eisen streng zijn en wij bij de geringste concentratie CO in de omgevingslucht al schadelijke gevolgen kunnen ondervinden. 1 % CO is 10.000 PPM ( Parts Per Million). 0,1 % CO of  1000 PPM is al levensgevaarlijk en zelfs dodelijk. Laat daarom altijd een keer per jaar een verwarmingstoestel als gashaard nakijken en controleren door een erkend gastechnisch installateur. Laat tevens meteen een rookgas analyse uitvoeren en vraag om een schriftelijk bewijs van meting van de afgassen. Wij kunnen dit vertrouwd en vakkundig uitvoeren onder garantie van vakmanschap en ervaring.  (CO = koolmonoxide, CO2 is kooldioxide)         

         Hoe te meten?

Met de CO meter (zonder aanzuigset) gaan we buiten de stookruimte in de “schone lucht” de meter op nul “0” instellen. Dus nooit in dezelfde ruimte waar wij willen meten!  Zorg dat er geen extra frisse lucht kan worden bijgemengd, sluit ramen en deuren die open staan.

                  Sluit nooit de standaard luchttoevoer af, dit is levensgevaarlijk!

 Laat het toestel minstens 5 minuten branden op vollast.

Toestellen zonder rookgasafvoer – aansluiting.

Meet op een hoogte van +/- 1,50 meter  en in de directe nabijheid van het toestel (+/- 0,50) meter afstand.

Toestellen schoorsteengebonden.       (dus met VATO = Valwind Afleider Trek Onderbreker)

Meet niet alleen voor het toestel, maar ook in de hoeken van de ruimte!

CO waarde te hoog: Controleer branderbelasting (branderdruk juist), Controleer branderbevuiling (in/uitwendig), Controleer be/ontluchting van de stookruimte, Controleer rookgasafvoersysteem (verstopping), Controleer warmtewisselaar op vervuiling, Gescheurde of beschadigde brander.                                                                                                                                                                        Zie ook onze pagina:     Giftigheidsindex.    Website Resolutie 1024 x 768

 © 2004 GTD Eindhoven - HOME