Technische begrippenlijst    

Bovenwaarde (Hs)
De hoeveelheid warmte die vrijkomt wanneer er 1 kubieke meter gas wordt verbrand. De hoeveelheid warmte is inclusief de condensatiewarmte.

B-klep  Zie onze pagina  B-klep

Co-uitstoot
Koolmonoxide dat ondermeer voorkomt in de verbrandingsgassen van cv-ketels. Medeveroorzaker van het broeikaseffect.

Collector
Apparaat dat het licht van de zon omzet in warmte; ligt meestal op een dak.

Combiketel
Cv-toestel met ingebouwde warmwatervoorziening.

CW
Comfort Warmwater. Gaskeurmerk voor toestellen met een comfortabele warmwatervoorziening. Ingedeeld in verschillende klassen, zie pagina Gaskeur CW

EPR
Energie Prestatie Regeling voor woningen en woongebouwen. Investeringen voor energiezuinige apparaten komen via deze regeling voor subsidie in aanmerking.

Gaswandtoestel
Ruimtebesparend cv-toestel geschikt voor bevestiging aan de muur.

Gesloten toestel
Toestel dat de benodigde verbrandingslucht via een eigen aanvoerpijp van buitenaf haalt.

HR-toestel
Toestel met een hoog gebruiksrendement van meer dan 100% Hi onderwaarde (=90% bovenwaarde Hs).
 

Haarddoos         Zie  pagina haarddoos
 

HR 107
Gaskeurmerk dat aangeeft dat een toestel, dat in het bezit is van dit keurmerk, in de hoogste rendementsklasse valt.

HR ww
Warm Water. Gaskeurmerk dat naast CW, nog eens extra eisen stelt aan het warmwater-comfort van een HR-combiketel en de energiezuinigheid, waarmee dit comfort wordt bereikt.

Indirect gestookte boiler
Voorraadboiler, staand of aan de wand, die door het cv-toestel op temperatuur wordt gehouden.

ISO 9001
Organisatie kwaliteitsnorm.

Moduleren
Traploze regeling van het ketelvermogen, waardoor het energieverbruik exact op de warmtebehoefte wordt afgesteld.

MAC waarde.   Maximaal Aanvaarde Concentratie                                                                                                                                                                            
NOx-uitstoot
Uitstoot van stikstofoxiden die ondermeer in de verbrandingsgassen van cv-ketels voorkomen. Medeveroorzaker van ‘zure regen’.

NZ
Naverwarming Zonneboiler. Gaskeurmerk voor toestellen die geschikt zijn om als na verwarmer voor een zonneboilersysteem te fungeren.
                       

Onderwaarde (Hi)
De hoeveelheid warmte die vrijkomt wanneer 1 kubieke meter (aard)gas wordt verbrand. De hoeveelheid condensatiewarmte wordt niet meegerekend.

Open Therm
Communicatiestandaard tussen toestellen en thermostaten.

Open toestel
Toestel dat de benodigde verbrandingslucht haalt uit zijn directe omgeving. Open toestellen mogen derhalve alleen in voldoende geventileerde ruimten worden geplaatst.

Opgenomen vermogen
Het vermogen (in kW) dat door de verwarmingsspiraal van een boiler aan het tapwater kan worden overgedragen.

Pompschakeling
Een elektrische schakeling die ervoor zorgt dat de circulatiepomp van het cv-toestel alleen draait wanneer dat nodig is. De schakeling helpt besparen op de stroomkosten.

Rendement
Percentage dat weergeeft hoeveel bruikbare warmte de toegevoerde hoeveelheid aardgas oplevert.

Rookgasanalyse:   Zie onze pagina  Rookgasanalyse.                                                     

Solo-toestel
Cv-toestel dat alleen voor centrale verwarming zorgt.

SV
Schone Verbranding. Gaskeurmerk voor toestellen met een minimale uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen.

Tapdrempel
Minimaal af te tappen hoeveelheid warmwater waardoor het toestel gaat branden.

Temperatuurdip
Het tijdelijk terugvallen van de warmwatertemperatuur.

Terugloopprincipe
Om bevriezing of oververhitting te voorkomen loopt de vloeistof (water) uit de collector naar een opvangreservoir, zodra de temperatuur van het water te laag of te hoog dreigt te worden.

T T B

Thermische terugslag beveiliging. Zie pagina TTB
                                                                                                                                                                         Vermogen
De hoeveelheid energie in kW die het toestel moet kunnen leveren om de ruimte(n) adequaat te kunnen verwarmen. Ook wel capaciteit genoemd.

Voorraadboiler
Boiler, staand of aan de wand, met een bepaalde inhoud tapwater, dat constant op temperatuur gehouden wordt.

VR-toestel
Toestel met een Verbeterd Rendement van ca. 89% Hi onderwaarde (80% bovenwaarde Hs).

Wachttijd
Tijd die verstrijkt tussen het opendraaien van de warmwaterkraan en het moment waarop er warmwater uit die kraan komt.

Warmtewisselaar
Ketelonderdeel dat dient voor de overdracht van de verbrandingswarmte aan het installatiewater.

Warmteopslag
De warmte die door een collector wordt ingevangen, wordt opgeslagen in een voorraadvat gevuld met water. Zodoende is ook warmte beschikbaar als de zon niet schijnt.

© 2004 GTD Eindhoven - HOME