Legionella

                  Als u meer wilt weten over deze bacterie kijk dan op onze pagina  Legionella

          Wij adviseren om uw boiler (temperatuur warmwater) op minimaal 60 graden in te stellen. Een boiler is een voorraadtoestel, een geiser is een doorstroom toestel en vormt geen risico.
De bacterie vermenigvuldigt zich in stilstaand water van een temperatuur tussen 25 en de 50 graden Celsius met een optimum tussen 30 en 40 graden Celsius. Onder 25 graden heeft vrijwel geen groei plaats en boven 50 graden Celsius wordt de bacterie gedood.
Na een lange afwezigheid (vakantie), is het altijd raadzaam de waterleidingen eens
goed door te spoelen, zowel koud als warm. Voorkom het vernevelen van het uitstromende water. Spoel de WC ook eens extra door. Denk ook eens aan de tuinslang als deze in de zon hangt. Bij de eerst volgende sproeibeurt de tuinslang in het tuinzand steken zodat er geen verneveling ontstaat.

          Volgens de drinkwaterwet mag een waterleiding die nooit gebruikt wordt en toch is aangesloten op de binnenleiding (in de woning) niet langer zijn dan 30 centimeter. Bijvoorbeeld een afgekoppelde leiding, die na de splitsing van leidingen ( T-stuk) nog langer is dan 30 centimeter. Het is verstandig om deze aftakking (T-stuk) als het mogelijk is geheel te demonteren. Ook loden leidingen kan men het beste geheel vervangen. Is gezonder en minder kans op lekkage.

          Het Ministerie van VROM heeft een speciaal boekje uitgegeven met als titel "Legionella. Antwoorden op de 25 meest gestelde vragen". U kunt dit boekje kosteloos bestellen via de Postbus 51 infolijn 0800-8051 gratis tussen 9.00 en 21.00 uur of downloaden via www.postbus51.nl

          De waterbedrijven in Nederland krijgen regelmatig vragen over de manier waarop besmettingen met Legionella-bacteriŽn kunnen worden voorkomen en wat Legionella nu eigenlijk is. In dit onderdeel wordt hier kort op ingegaan.                                    

          Wat houdt de ziekte legionellose in?
De ziekte wordt veroorzaakt door de Legionellabacterie en kan in verschillende vormen voorkomen. De lichte vorm van de infectie is de Legionella-griep met griepachtige verschijnselen (ook wel Pontiac Fever genoemd). De zware vorm, de veteranenziekte, lijkt op een zeer ernstige longontsteking. Vooral mensen met een verzwakte afweer tegen infecties zijn vatbaar voor legionellose. Maar ook gezonde mensen kunnen de ziekte oplopen.

          Waar bevindt de Legionella-bacterie zich?
De Legionella-bacterie komt voor in (leiding) water en soms ook in de grond, maar in zulke kleine aantallen dat de bacterie niet schadelijk is. Het gevaar van de bacterie is dat zij zich tussen een temperatuur van 25 en 55įC explosief kan vermenigvuldigen. Vooral als het water bij deze temperatuur stilstaat kunnen de bacteriŽn snel aangroeien tot grote aantallen. Dit kan voorkůmen worden door het water regelmatig door te laten stromen.

          Hoe kan ik besmet raken?
Via inademing van kleine druppeltjes water, bijvoorbeeld tijdens het douchen, kan de mens worden geÔnfecteerd. Besmetting treedt op via inademing van deze kleine waterdruppeltjes. U kunt het water echter met een gerust hart drinken. De ziekte is niet besmettelijk van mens op mens.

          Drinkwater en Legionella
De waterbedrijven in Nederland leveren kwalitatief hoogwaardig water dat u zonder enig gevaar kunt drinken. Legionella-bacteriŽn spelen dan ook geen rol in koud drinkwater.

          Verkleinen van risico
Het risico van besmetting is te verkleinen door bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. We noemen er hieronder enkele.

© 2004 GTD Eindhoven - HOME